Νόμισμα σε κυκλοφορία νομίσματος VS δεν είναι διαθέσιμη

Ξένο Νόμισμα μετατρέπουν
EUR =
FRF
FRF =
EUR

date :

Application

Εφαρμογή
Νόμισμα EUR () δεν αναφέρεται πλέον στο

Δείτε τα άλλα νομίσματα


* : Νόμισμα Κύριος(βλέπε παραπάνω)
** : Νόμισμα δεν αναφέρεται πλέον στο

Νόμισμα σταμάτησε

Νόμισμα(ISO2) Ονομασία

Νόμισμα σε κυκλοφορία

Νόμισμα Χώρα