Ατλαντικός Ωκεανός Τοπικές πόλεις (ταξινόμηση:Χώρα)

Bermuda
Bermuda18:30 (UTC - 3)
date :20/03
Hamilton18:30 (UTC - 3)
date :20/03
Cape Verde
Cape Verde20:30 (UTC - 1)
date :20/03
Praia20:30 (UTC - 1)
date :20/03
Spain
Canary21:30 (UTC - 0)
date :20/03
Falkland Islands
Stanley18:30 (UTC - 3)
date :20/03
Faroe Islands
Faroe21:30 (UTC - 0)
date :20/03
Tórshavn21:30 (UTC - 0)
date :20/03
South Georgia and South Sandwich Islands
Grytviken19:30 (UTC - 2)
date :20/03
South Georgia19:30 (UTC - 2)
date :20/03
Iceland
Reykjavik21:30 (UTC - 0)
date :20/03
Portugal
Azores20:30 (UTC - 1)
date :20/03
Madeira21:30 (UTC - 0)
date :20/03
Saint Helena
Jamestown21:30 (UTC - 0)
date :20/03
St Helena21:30 (UTC - 0)
date :20/03